Elektromagnetische Kracht

Deze site gaat over natuurfilosofie met teksten over 'Evolutie van het bewustzijn' en schilderijen over Gaia, de levende aarde en meer...

Evolutie

“De evolutie: een theorie, een systeem of een hypothese? Volstrekt niet; veel meer dan dat: een algemene voorwaarde waarnaar voortaan alle theorieën, alle hypothesen, alle systemen zich moeten voegen, waaraan zij moeten beantwoorden, willen zij denkbaar en waar zijn. Een licht dat alle feiten bestraalt, een curve waarmee alle lijnen moeten meegaan, dat is evolutie.”
(Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955)

Bewustzijn

“The hard problem” aldus David Chalmers. Wat kan de wetenschap doen? Bagatelliseren, wegrederen of serieus nemen?

Gaia, moeder aarde


Is GAIA de geest van deze planeet aarde? Geeft zij vorm en voedsel aan al het levende? Of is de aarde zelf niet zomaar een klont atomen, maar een levend wezen? Net zoals mensen, bomen of olifantenwij?

Elektromagnetisme en geest

in ons brein hebben wij ca. 90 miljard breincellen, neuronen, en elk neuron is via dunnen draadjes verbonden met duizenden andere neuronen. Een gigantisch netwerk dus. Maar hoe kan dit wonder van complexiteit een gedachte produceren of een bewustazijn te voorschijn roepen?


Alle verbindigen tussen neuronen  werken elektromagnetisch. Welke rol spelen de talloze elektronen daarin. Zijn het “Thinking electrons”?


Is het de de dynamiek van onnoemelijk veel elektronen en fotonen (lichtdeeltjes) die in de natuur alles vorm geeft, informatie onthoudt en communiceert? Zijn het inderdaad . “Thinking electrons”?
(Jean Emile Charon, 1920-1998)Leven

Is leven alleen maar ‘stofwisseling en reproductie’ of is het veel meer informatieverwerking en communicatie?


Enkele van mijn schilderijen

Gaia voedt alles wat leeft

Protuberans

De trotse zwaan

Gaia koestert de wereld

Iets over mijzelf

Mijn atelier is bij MIAW,

Noordwal 18, den Haag.

Zelfportret Gerrit Teule. (1942 - ...)


Opleiding en ervaring:

Kunstacademie (gedeeltelijk)

HTS Werktuigbouwkunde

Propedeuse Orthopedagogiek

Computerspecialist IBM


Bezigheden nu:

kunstschilder

en natuurfilosofie